Základní informace

Obec se nachází na východě Moravy poblíž slovenské hranice v okrese Vsetín, v údolí mezi 4 vrcholy západního pohoří Javorníků: Žár – 689 m.n.m., Děhýl – 725m.n.m., Radošov 756 m.n.m. , Filka – 759 m.n.m. a zástavba je rovnoměrně rozložena podél místního potoka Zděchovka po úbočích celého údolí. Nejvyšším vrcholem nad jižní částí obce jsou Butorky 828 m.n.m.

Svou polohou se řadí jako 4. nejvýše položená obec na Valašsku. Místní potok Zděchovka má tři přítoky, Mísenský, Taroženský a Radošovský potok.

V posledních dvou dekádách se podařilo v obci realizovat mnoho významných investic – výstavbu vodovodu, plynofikaci, položení telefonních kabelů a rozvodů kabelové televize, či vytvoření komunitní počítačové sítě. Důležitou roli pro rozvoj obce sehrál Regionální operační program Střední Morava, díky kterému se podařilo uskutečnit 2 významné investiční akce za bezmála 30 mil. Kč – revitalizaci centrální části a modernizaci koupaliště se sportovním zázemím. Pro další harmonický rozvoj obce se v současné době jeví jako žádoucí výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod, vybudování ubytovacích kapacit nebo řešení problematiky bydlení.

Nadmořská výška obce:

Příjezd obce ze severu – severní část - 458 m.n.m.
Střed obce - 500 m.n.m.
Sportovní areál - 515 m.n.m.
Konec obce – jižní část - 598 m.n.m.

Podnebí:

Podnebí je mírné s průměrnými srážkami a teplotami, které dosahují celoročního průměru 6,7°C.

Celková katastrální rozloha obce:

1 300 ha

Silniční spojení:

Silnice III/04874, která se napojuje v Huslenkách na silnici II. třídy č. 487

Pokrytí signálem GSM:

T-mobile - ano
O2 - ano
Vodafone - ano

Stavební objekty:

243 objektů s popisnými čísly, z toho je:
168 zděných domů
75 dřevěných srubových domů

Ne všechny rodinné domy jsou obydleny. Dále se v obci nachází 69 rekreačních objektů, které mají číslo evidenční. V západní části obce se nachází chatoviště Vlčnov, kde je 30 evidenčních čísel.

V severovýchodní části obce se v nadmořské výšce 640 m.n.m. nachází osada Hajdovy paseky, které v minulosti byly silně obydlené, ale v současnosti slouží převážně jako rekreační osada. Osada kromě elektrofikace nemá vybudovány ostatní inženýrské sítě.

Obyvatelstvo (dle ČSÚ k 1.1.2010):

Počet obyvatel - 607
Muži - 294
Ženy – 313

Průměrný věk občanů (dle ČSÚ k 1.1.2010):

Celkem: 41,7
Muži: 39,1
Ženy: 44,2

Struktura obyvatelstva (dle ČSÚ k 1.1.2010):

0-14 let 69 obyvatel
15-64 let 447 obyvatel
65+ 91 obyvatel

Zvětšit