Obecně závazné vyhlášky

NÁZEV VYHLÁŠKY VYVĚŠENA
Obecně závazná vyhláška č. 02/2015 o místním poplatku za provoz sy stému shromažďování, sběru, přepravy , třídění, vy užívání a odstraňování komunálních odpadů2.1.2016
Obecně závazná vyhláška č. 01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stav ebním odpadem na území obce Zděchov21.5.2015
Obecně závazná vyhláška č. 01 /2014 , kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 03/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu10.10.2014
Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místním poplatku za komunální odpad6.12.2012
Obecně závazná vyhláška 01/2010 o místních poplatcích10.12.2010
Obecně závazná vyhláška 02/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů10.12.2010
Obecně závazná vyhláška 03/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu10.12.2010
Obecně závazná vyhláška 01/2009 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí7.7.2009
Obecně závazná vyhláška 03/2007, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 01-2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Zděchov28.5.2007
Obecně závazná vyhláška 01/2006 o závazných částech změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Zděchov3.9.2006
Obecně závazná vyhláška 02/2006 Požární řád15.8.2006
Obecně závazná vyhláška 02/2005 o závazných částech změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Zděchov5.7.2005
Obecně závazná vyhláška 03/2002 Řád veřejného pohřebiště15.7.2002
Obecně závazná vyhláška 01/2002 o obecních symbolech a jejich využívání22.4.2002
Obecně závazná vyhláška 02/2002 o závazných částech změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Zděchov25.3.2002
Obecně závazná vyhláška 01/2000 o závazných částech změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Zděchov19.4.2000
Obecně závazná vyhláška 01/1998 o závazných částech změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Zděchov25.2.1998
Obecně závazná vyhláška 02/1993 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Zděchov7.12.1993
V databázi OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY je celkem 18 záznamů.