Úřední deska

NÁZEV DOKUMENTU VYVĚŠENO SEJMUTO
Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov19.9.2012 4.10.2012
Opatření obecné povahy - aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje19.9.2012 4.10.2012
Výzva k podání nabídek na odkoupení obecního pozemku v lokalitě Machalky
příloha 1 | příloha 2 | 
19.9.2012 4.10.2012
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví17.9.2012 2.10.2012
r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y - „elektrické přípojky NN pro par. č. 4289/2 Zděchov“5.9.2012 20.9.2012
Veřejná vyhláška - změna územního rozhodnutí Machalky4.9.2012 19.9.2012
Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení studna s vodovodem4.9.2012 19.9.2012
Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov30.8.2012 14.9.2012
Veřejná vyhláška - stavební povolení "Kanalizace a ČOV Zděchov"27.8.2012 11.9.2012
Stanovení min. počtu členů okrskové volební komise - Senát ČR13.8.2012 28.8.2012
Stanovení min. počtu členů okrskové volební komise - kraje13.8.2012 28.8.2012
Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov3.8.2012 18.8.2012
Výzva k podání nabídek na odkoupení obecního pozemku v lokalitě Machalky
příloha 1 | příloha 2 | 
2.8.2012 22.8.2012
Výběrové řízení na nájemce hospody Kasíno a výletiště pod vesnicí2.8.2012 22.8.2012
Zveřejnění nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a správě Pozemkového fondu
příloha 1 | příloha 2 | 
1.8.2012 31.10.2012
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Kanalizace a ČOV Zděchov26.7.2012 10.8.2012
Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov19.7.2012 3.8.2012
Usnesení o oznámení dražebního roku - dražební vyhláška11.7.2012 23.7.2012
Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov4.7.2012 19.7.2012
Veřejná vyhláška MěÚ Vsetín4.7.2012 19.7.2012
Veřejná vyhláška MěÚ Vsetín4.7.2012 19.7.2012
Záměr obce Zděchov - pronájem obecního pozemku29.6.2012 14.7.2012
Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov18.6.2012 3.7.2012
Zveřejnění návrhu závěrečného účtu Sdružení Valašsko - Horní Vsacko za rok 2011
příloha 1 | příloha 2 | 
7.6.2012 22.6.2012
Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 13.06.20121.6.2012 16.6.2012
V databázi ÚŘEDNÍ DESKA je celkem 928 záznamů.
Zobrazit stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |