Úřední deska

NÁZEV DOKUMENTU VYVĚŠENO SEJMUTO
Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov12.11.2012 28.11.2012
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta republiky12.11.2012 28.11.2012
Dražební vyhláška 2.11.2012 18.11.2012
Zveřejnění nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a správě Pozemkového fondu ČR
příloha 1 | příloha 2 | 
31.10.2012 16.11.2012
Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje31.10.2012 16.11.2012
Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov30.10.2012 15.11.2012
Nařízení Státní veterinární správy - nákaza moru včelího plodu19.10.2012 4.11.2012
Záměr obce Zděchov - směna pozemků19.10.2012 4.11.2012
Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov10.10.2012 26.10.2012
Územní rozhodnutí - studna s vodovodem8.10.2012 24.10.2012
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. 42.10.2012 18.10.2012
Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov27.9.2012 13.10.2012
Oznámení o době a místě konání souběžných voleb pro do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů26.9.2012 11.10.2012
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu24.9.2012 9.10.2012
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví21.9.2012 6.10.2012
Záměr obce na prodej části obecního pozemku parc.č. 1390/520.9.2012 5.10.2012
Záměr obce na prodej části obecního pozemku parc.č. 476020.9.2012 5.10.2012
Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov19.9.2012 4.10.2012
Opatření obecné povahy - aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje19.9.2012 4.10.2012
Výzva k podání nabídek na odkoupení obecního pozemku v lokalitě Machalky
příloha 1 | příloha 2 | 
19.9.2012 4.10.2012
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví17.9.2012 2.10.2012
r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y - „elektrické přípojky NN pro par. č. 4289/2 Zděchov“5.9.2012 20.9.2012
Veřejná vyhláška - změna územního rozhodnutí Machalky4.9.2012 19.9.2012
Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení studna s vodovodem4.9.2012 19.9.2012
Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov30.8.2012 14.9.2012
V databázi ÚŘEDNÍ DESKA je celkem 895 záznamů.
Zobrazit stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |