Obecní symboly

Znak

Ve stříbrném štítě ze zeleného trojvrší vyrůstá modrý rozšířený kůl, v němž je stříbrný květ kopretiny ze zlatým středem. Kůl je provázen dvěma větévkami jalovce s plody přirozených barev.

Zvětšit

Vlajka

Ani v reversu Valachů z 28. 10. 1627 není Zděchov vynechán. Mezi tovaryši Ondrušky, syna fojta lískovského, kteří se dali na zbojnický chléb, byl i jistý „Pavel z Dechowa, příjmením Zwniwy". Podobně se připomíná „ves Ziechow" i 14. 5. 1634, kdy panství kupoval od Žampacha kardinál Pazmanyi a rovněž roku 1652 v kupní listině sepsané mezi Mikulášem Pazmányim a Jiřím Illesházym se připomíná „wes Zdiechovy". Někdy se psávalo i Zychow.

Zvětšit

Dekret

Obecní symboly navrhovali členové obecního zastupitelstva na zasedání na roku 1999. Možné návrhy obecních symbolů t.j. znaku a vlajky, vypracoval ředitel archivu Vsetín PhDr. Ladislav Baletka. Ten také v měsíci březnu roku 2001 předložil zastupitelstvu 5 návrhů na tyto symboly, ze kterých byl vybrán ten nejpříhodnější a nejvýstižnější. V měsíci září byl návrh vrácen zpět k drobným úpravám. Po malé změně, byly zděchovské symboly schváleny Heraldickou komisí v Praze při Parlamentu České republiky dne 22. listopadu 2000. Obec Zděchov se tímto zařadila mezi ty obce v republice, které mají své symboly. Starosta obce obdržel v lednu 2001 oficiální pozvání do Parlamentu ČR. Zde mu byl 14.února 2001 slavnostně předán od předsedy parlamentní sněmovny Václava Klause dekret s obecními symboly.

Pečeť

Staré obecní pečetidlo vzniklo v roce 1748 a užívali jej zděchovští radní při různých příležitostech. mělo tento nápis: PECZET.P.OBCI.D.ZDIECHOWA. se symbolem chudobky ve středu.

Zvětšit