Obec Zděchov se nachází na úpatí Javorníků v okrese Vsetín v těsné blízkosti hranice se SR. Celý její katastr spadá do územní CHKO Beskydy. Zděchov je díky své poloze přirozeným východiskem pro různé druhy turistiky. Mimo to lze volný čas trávit ve sportovním areálu s celoročním využitím či prohlídkou pasekářské usedlosti Hajdovy paseky. Navzdory tomu, že Zděchov je malá obec, pořádá se zde zejména díky aktivitě místních složek řada společenských akcí – motokrosové závody, lyžařské závody Zděchovská třicítka, košt slivovice, kácení máje, fašank apod.

Informace a aktuality

VYVĚŠENO NÁZEV INFORMACE
8.9.2011Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov
5.9.2011Geodetické zaměření
18.8.2011Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2011
17.8.2011Pozvánka na slavnostní otevření naučné stezky Nordic walking ve Zděchově - sobota 27.8.2011
17.8.2011Pozvánka na sklářský jarmark v Karolince
16.8.2011Pozvánka na 40. ročník motokrosových závodů Zděchovská grapa - 21.8.2011
1.8.2011Kabelová televize - informace k výpadkům vysílání stanic ČT2, NOVA a PRIMA
22.7.2011Porucha vřejného osvětlení - informace
20.7.2011Informace Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov k benefiční akci Dobrá věc
20.7.2011Informace o výkupu kůží - 23.7.2011
15.7.2011Jídelníček Jídelny na Hovězí v týdnu od 18.7. do 22.7.2011
14.7.2011Informace o plánovaném vypínání elektrické energie
13.7.2011Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce
9.7.2011POZVÁNKA - oslavy 80. výročí založení mysliveckého spolku v naší obci - 16.7.20111
8.7.2011Zajištění dovozu obědů po dobu výluky provozu Jídelny na kopečku
4.7.2011Informace o prováděném šetření pracovníků Katastrálního úřadu Vsetín
3.7.2011Zajištění obědů během měsíce července
30.6.2011Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov
30.6.2011Provoz koupaliště ve Zděchově zahájen
30.6.2011Pozvánka na Rožnovské slavnosti 2011 (1. 7. - 3. 7.2011)
24.6.2011Kanalizace a ČOV - informace starosty obce o provedeném šetření
19.6.2011Zahájen prodej permanentek na koupaliště
19.6.2011Oznámení o provedení pasportu kanalizace - požadavek na součinnost majitelů nemovitostí

Obec Zděchov pokračuje v přípravě projektu na odkanalizování obce. Projekt " Kanalizace a ČOV Zděchov" má již vydané územní rozhodnutí. V současné době se připravuje další stupeň projektu, a to projekt pro stavební povolení. V první etapě tohoto projektu bude probíhat pasport kanalizace, tj. zaměření stávajícího stavu kanalizace, včetně kanalizačních přípojek od jednotlivých nemovitostí.

Pracovníci společnost CAD-PRO spol. s r.o., Valašské Meziříčí navštíví v nejbližší době jednotlivé majitele nemovitostí a budou do dotazníků shromažďovat informace o stávajícím stavu kanalizace, která slouží pro odvádění veškerých splaškových odpadních vod z objektu.

Za splaškové odpadní vody se považují všechny vody odtékající z WC, koupelen, kuchyní a prádelen. Proto prosíme všechny majitele jednotlivých nemovitostí, aby se na tuto návštěvu připravili a požadované údaje dohledali (např. v původních projektech).

V rámci návštěvy budou zejména dotazováni na:

1/ jaký druh zařízení má stávající objekt pro likvidaci splaškových vod (zda jímku na vyvážení – tzv. „žumpu“, nebo septik s odtokem do příkopy nebo potoku, nebo čistírnu odpadních vod – tzv. „ČOV“)

2/ trasu stávající kanalizace (od místa vyústění z objektu až po napojení na žumpu nebo septik nebo ČOV, a v případě že potrubí dále odtéká, tak pokud možno i trasu tohoto potrubí až po zaústění do příkopy nebo do potoku nebo do jiné kanalizace)

3/ materiál stávající kanalizační přípojky, její průměr a hloubku uložení pod terénem buď v místě vyústění z objektu, nebo v místě zaústění do žumpy nebo septiku nebo ČOV

Prosíme majitele jednotlivých nemovitostí, aby těmto pracovníkům umožnili provést tento průzkum (pasport) a poskytli jim požadované údaje. Předané informace budou zapracovány do projektu a budou sloužit pouze pro vypracování projektů kanalizačních přípojek jednotlivých nemovitostí.

V rámci projektu se předpokládá, že pro odvádění dešťových vod (vody ze střech, zpevněných ploch a nádvoří) bude zachován stávající systém. Dojde pouze k položení nového kanalizačního potrubí, které bude sloužit pouze pro napojení splaškových odpadních vod.

Doporučujeme majitelům nemovitostí, aby si promyslel způsob napojení splaškových odpadních vod na novou splaškovou kanalizaci, případně si pořídil jednoduchý zákres stávajícího systému kanalizace, u kterého je možné diskutovat a nalézt možný způsob řešení.

Předem děkujeme občanům za pochopení a konstruktivní přístup.

OÚ Zděchov

17.6.2011Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Zděchov
14.6.2011Výpadek vysílání infokanálu
V databázi INFORMACE A AKTUALITY je celkem 649 záznamů.
Zobrazit stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |