Obec Zděchov se nachází na úpatí Javorníků v okrese Vsetín v těsné blízkosti hranice se SR. Celý její katastr spadá do územní CHKO Beskydy. Zděchov je díky své poloze přirozeným východiskem pro různé druhy turistiky. Mimo to lze volný čas trávit ve sportovním areálu s celoročním využitím či prohlídkou pasekářské usedlosti Hajdovy paseky. Navzdory tomu, že Zděchov je malá obec, pořádá se zde zejména díky aktivitě místních složek řada společenských akcí – motokrosové závody, lyžařské závody Zděchovská třicítka, košt slivovice, kácení máje, fašank apod.

Informace a aktuality

VYVĚŠENO NÁZEV INFORMACE
4.7.2011Informace o prováděném šetření pracovníků Katastrálního úřadu Vsetín
3.7.2011Zajištění obědů během měsíce července
30.6.2011Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov
30.6.2011Provoz koupaliště ve Zděchově zahájen
30.6.2011Pozvánka na Rožnovské slavnosti 2011 (1. 7. - 3. 7.2011)
24.6.2011Kanalizace a ČOV - informace starosty obce o provedeném šetření
19.6.2011Zahájen prodej permanentek na koupaliště
19.6.2011Oznámení o provedení pasportu kanalizace - požadavek na součinnost majitelů nemovitostí
17.6.2011Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Zděchov
14.6.2011Výpadek vysílání infokanálu
13.6.2011Nový frekvenční plán TKR Zděchov
12.6.2011Aktualizace programové nabídky kabelové televize
7.6.2011Pozvánka na Dětské folklorní dny pořádané v Liptále 10.-12.6.2011
7.6.2011Zděchov získal Zelenou stuhu v soutěži Vesnice roku Zlínského kraje
3.6.2011Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov
31.5.2011Slavnostní otevření cyklostezky Bečva
30.5.2011Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce
27.5.2011Stavba roku Zlínského kraje 2010 – Zděchovské koupaliště získalo ocenění
27.5.2011Návštěva hodnotící komise soutěže Vesnice roku 2011


Ve středu 25.5.2011 zavítala do Zděchova vzácná návštěva v podobě hodnotící komise krajského kola soutěže Vesnice roku. Naše obec totiž spolu s 18 dalšími obcemi Zlínského kraje dokázala předložit řádně zpracovanou přihlášku a ostatní podklady nutné pro účast v této prestižní soutěži. Úkolem zástupců Zděchova bylo v pevně stanoveném časovém limitu 2 hodin prezentovat obec tak, aby komisaře co nejvíce zaujala.
Po úvodním přivítání s klobáskami a slivovicí zavítali komisaři do útrob obecního úřadu, kde je přivítal starosta obce. Následovala ukázka práce s historickou hasící technikou – konkrétně stříkačkami „berlovkami“, kterou předvedli místní hasiči, odění symbolicky do replik historických uniforem z roku 1908. Hlavním programem byla potom prohlídka obce, zejména pak jeho dominant. Komisaři tak měli možnost navštívit mimo jiné místní školu, kostel, koupaliště a přilehlý sportovní areál. Vzpomenuto bylo při této příležitosti i kulturně-společenské dění v obci, či historie obce (mimo jiné i fragmenty vztahující se k Hotelu Klímek). Jako překvapení na konec byla pro komisaře připravena prohlídka interiérů Seidlovy hospody.
Jak uvedl starosta obce, smyslem účasti v této soutěži byla především snaha o zviditelnění obce navenek. Zároveň je účast obce v této soutěži třeba brát jako určité poděkování všem těm, kteří se snaží jakýmkoliv způsobem přičinit o to, aby byl život ve Zděchově co nejpříjemnější.O tom, jak moc přilnul Zděchov komisařům k srdci se dozvíme začátkem června, kdy by měly být známy konečné výsledky krajského kola. Fotografie, pořízené v průběhu návštěvy hodnotící komise, jsou umístěny v sekci fotogalerie.

Ladislav Baroň
26.5.2011Terénní služby Charity Nový Hrozenkov se přestěhovaly do Karolinky - informace
26.5.2011Charitní pouť na Svatý Hostýn 19.5.2011 - popis průběhu akce
17.5.2011Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva obce
27.4.2011Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva obce
21.3.2011Přehlídka amatérských divadelních souborů ve Valašském národním divadle v Karolinkce
20.3.2011Možnost prezentace zdarma v rámci tisku publikace k projektu Nordic Walking s naučnou stezkou aneb Valaši sa vracajů k čaganom
V databázi INFORMACE A AKTUALITY je celkem 634 záznamů.
Zobrazit stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |