Obec Zděchov se nachází na úpatí Javorníků v okrese Vsetín v těsné blízkosti hranice se SR. Celý její katastr spadá do územní CHKO Beskydy. Zděchov je díky své poloze přirozeným východiskem pro různé druhy turistiky. Mimo to lze volný čas trávit ve sportovním areálu s celoročním využitím či prohlídkou pasekářské usedlosti Hajdovy paseky. Navzdory tomu, že Zděchov je malá obec, pořádá se zde zejména díky aktivitě místních složek řada společenských akcí – motokrosové závody, lyžařské závody Zděchovská třicítka, košt slivovice, kácení máje, fašank apod.

Informace a aktuality

VYVĚŠENO NÁZEV INFORMACE
2.12.2011Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov
2.12.2011Mikulášské hodování na návsi
27.11.2011Pozvánka na 18. zasedání Zlínského kraje dne 4.12.2011
27.11.2011Pozvánka na besedu věnovanou pochodu Korsická GR 20, konající se dne 9.12.2011
27.11.2011Finále soutěže Era Starosta roku 2011
27.11.2011Soutěže o Nejkrásnější město a obec Čech a Moravy 2011
25.11.2011Informace o poskytnutí dotace ze strany Zlínského kraje
22.11.2011Pozvánka na slavnostní otevření rekonstruovaného objektu fary - 27.11.2011 v 15:00 hod.
14.11.2011Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov
14.11.2011Cenové oznámení společnosti VaK Vsetín a.s.
14.11.2011Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2011

Pokles nezaměstnanosti, který byl ve Zlínském kraji zaznamenán v průběhu měsíce října představuje snížení celkového počtu uchazečů o zaměstnání o 452 osob, tedy o 1,65 %. Krajská pobočka ve Zlíně k 31. 10. 2011 eviduje na svých kontaktních pracovištích ve Zlínském kraji 26 932 uchazečů o zaměstnání. Z celkového počtu uchazečů bylo 30 108 dosažitelných, tedy těch, kteří mohou okamžitě nastoupit na pracovní místo (nejsou např. účastníci rekvalifikace nebo v pracovní neschopnosti). Míra nezaměstnanosti poklesla na hodnotu 8,5.

Přestože nezaměstnanost ve Zlínském kraji poklesla více, než v celé České republice (pokles počtu uchazečů ve Zlínském kraji -1,65 %, v ČR – 0,95 %), Zlínský kraj nadále vykazuje míru nezaměstnanosti vyšší než je celorepublikový průměr (míra nezaměstnanosti v ČR na konci října 2011 – 7,9).

V průběhu měsíce října poklesla míra nezaměstnanosti ve Zlínském kraji o 0,28 procentního bodu (na konci září 2011 dosahovala míra nezaměstnanosti hodnoty 8,79). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 je míra nezaměstnanosti ve Zlínském kraji nižší. (V říjnu 2010 vykazoval Zlínský kraj míru nezaměstnanosti 9,59).

V průběhu měsíce října 2011 se na pracovištích úřadu práce ve Zlínském kraji nově zaevidovalo 2 691 uchazečů o zaměstnání a vyřazeno bylo 3 143. Ve srovnání s předcházejícím měsícem září došlo k poklesu jak počtu nově evidovaných, tak počtu uchazečů z evidence ÚP vyřazených.

Nezaměstnanost poklesla ve všech okresech Zlínského kraje. Nejvíce poklesla nezaměstnanost v okrese Uherské Hradiště o 2,9 %. Nejméně se snížila nezaměstnanost v okrese Vsetín – pokles o 0,88 %. Kromě zlínského okresu všechny okresy Zlínského kraje nadále vykazují míru nezaměstnanosti nad úrovní celorepublikového průměru. Nejvyšší nezaměstnanost je v okrese Kroměříž a Vsetín – 9,6.Na konci října 2011 evidovaly pracoviště úřadu práce ve Zlínském kraji celkem 1 610 volných pracovních míst. Je to o 145 volných pracovních míst méně než na konci září 2011.

K 31.10.2011 na jedno volné pracovní místo připadá téměř 17 uchazečů o zaměstnání.Nejčastěji nabízená volná pracovní místa jsou v profesích svářeči (110 míst), seřizovači a obsluha obráběcích strojů (108 míst), řidiči nákladních automobilů a tahačů (77 míst), obchodní zástupci (70 míst).Tento žebříček nejčastěji nabízených pracovních míst ve Zlínském kraji se ve srovnání s předcházejícím měsícem téměř nezměnil.Mgr. Miriam Majdyšová
Tisková mluvčí krajské pobočky ve Zlíně
Úřad práce ČR

Ve Zlíně 8.11.2011


příloha 1 | příloha 2 | 
10.11.2011Informace o plánovaném vypínání el.energie - 5.12.2011 - Zděchov
2.11.2011Pozvánka na setkání heligonek 2011 v Lužné
24.10.2011Návštěva hodnotící komise
24.10.2011Reportáž RTA Zlín - Starosta roku 2011
24.10.2011Hlasování o nejlepší projekt z ROP Střední Morava
19.10.2011V souladu s přírodou i s cimbálem
18.10.2011Soutěž Era Starosta roku představuje pět finalistů
18.10.2011Sběr starého šatstva Charitou Nový Hrozenkov - zřízení sběrného místa v obci
17.10.2011Účelová dotace pro Sbor dobrovolných hasičů z rozpočtu Zlínského kraje
14.10.2011Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov
14.10.2011Svoz nebezpečného a velkoobjemového dopadu - 19.10.2011
10.10.2011Pozvánka Diakonie české círve evangelické Vsetín na Sběr šatstva a Pochod Broučků
5.10.2011Upozornění ČEZ Distribuce, a.s. k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
5.10.2011Nabídka pronájmu restaurace a prodejny potravin v RD čp. 74
V databázi INFORMACE A AKTUALITY je celkem 634 záznamů.
Zobrazit stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |