Obec Zděchov se nachází na úpatí Javorníků v okrese Vsetín v těsné blízkosti hranice se SR. Celý její katastr spadá do územní CHKO Beskydy. Zděchov je díky své poloze přirozeným východiskem pro různé druhy turistiky. Mimo to lze volný čas trávit ve sportovním areálu s celoročním využitím či prohlídkou pasekářské usedlosti Hajdovy paseky. Navzdory tomu, že Zděchov je malá obec, pořádá se zde zejména díky aktivitě místních složek řada společenských akcí – motokrosové závody, lyžařské závody Zděchovská třicítka, košt slivovice, kácení máje, fašank apod.

Informace a aktuality

VYVĚŠENO NÁZEV INFORMACE
17.7.2018Zápis z 44. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov
11.7.2018Nařízení Města Vsetín 5/2018 - záměr zadat zpracování LHO
9.7.2018Oslavy 110 - ti let železniční trati Vsetín - Velké Karlovice
4.7.2018Koupaliště Zděchov
3.7.2018Pozvánka na 44. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov
29.6.2018Zápis z 43. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov
29.6.2018Dotazníkové šetření
Milí spoluobčané,

naše obec v současné době aktualizuje svůj program rozvoje, ve kterém chce určit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní koncepčně rozvíjet naši obec a bude také důležitým podkladem při získávání různých dotací na realizaci vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit Vaše názory na to, jaká by naše obec měla nebo mohla být, a co pro to každý z nás může udělat.

Chtěl bych Vás tímto požádat o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. https://www.survio.com/survey/d/G3R9V3I8G4R2I5S5C

Mimo tuto webovou aplikaci dostane každý občan i papírovou podobu dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro aktualizaci programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete průběžně informováni – na internetu, na vývěsce i na veřejných projednáních. Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.


Ing. Tomáš Kocourek
starosta obce Zděchov

příloha
28.6.2018Oslavy 110. výročí založení SDH Zděchov 30.6. - 1.7. 2018
18.6.2018Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje
14.6.2018Oslava 100 let výročí konce I. světové války a odhalení pomníku padlým v Ústí u Vsetína
8.6.2018Pozvánka na 43. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov
8.6.2018Gulášfest Zděchov 2018
5.6.2018Turistický výlet - Bílá
4.6.2018Informace Policie ČR
15.5.2018Zděchovský krpál 2018
7.5.2018Pozvánka na 42. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov
26.4.2018Informace pro poplatníky daně z nemovitosti pro rok 2018
23.4.2018Slet čarodějnic na Pulčinách v sobotu 28.4.2018
18.4.2018Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva Obce Zděchov
13.4.2018Flora Olomouc - jarní etapa - 26.4. - 29.4.2018
6.4.2018Hokejbalový turnaj - 12.5.2018
3.4.2018ZAHRADA Věžky JARO 2018
27.3.2018Košt slivovice 2018
21.3.2018Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Zděchov
19.3.2018Košt slivovice 2018
V databázi INFORMACE A AKTUALITY je celkem 555 záznamů.
Zobrazit stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |